user_mobilelogo

Projekt Eva Evě poskytuje křesťanským církvím a/nebo organizacím celkový servis organizace víkendových pobytů pro dívky na téma sexuální čistoty a předmanželských vztahů. Partnerem projektu je Křesťanská akademie mladých. Projekt také doporučuje Odbor mládeže Církve bratrské.

Jak projekt funguje?

Tým poradkyň pracujících v různých regionech ČR, zajišťuje poradenský servis pro místní společenství křesťanských církví, skupiny a kluby mládeže nebo občanská sdružení, která se rozhodnou pobyt Eva Evě zorganizovat. Poradkyně provádí místní vedoucí přípravou pobytu, poskytuje materiály, praktické "know-how" a duchovní a duševní podporu. Pobytů se však vždy neúčastní, to závisí na domluvě mezi konkrétní poradkyní a vedoucí. Pobyt je tedy hlavně v režii místních vedoucích, které se rozhodly pobyt zorganizovat.

Existují tři verze programu a jsou natolik "předpřipravené", že je může použít jakákoliv trochu zkušenější místní vedoucí/žena ze sboru, která se nebojí vyučovat. Vyučování a vedení pobytu se také dá rozdělit mezi více osob.

pobyt

 

Víkendový pobyt Eva Evě je programem pro mladé dívky, kde se „na rovinu“ mluví o naší sexualitě, partnerských vztazích a biblickém pohledu na tuto oblast. Tyto dvoudenní pobyty pomáhají dívkám začít budovat neformální vztahy s ženami z jejich křesťanského společenství, dozvědět se o lékařských a biblických pravdách o sexualitě a rozhodnout se k tomu, aby si nechaly sex až do manželství. Dívky mohou získat hlubší porozumění sexu jako smlouvy a požehnání, které z takového rozhodnutí plyne, když je tato smlouva chráněna. V tomto období může začít proces uzdravování ze sexuální minulosti a v návaznosti na tento proces dívky mohou snadněji přijmout samy sebe skrz pochopení Božího přijetí.

Proč projekt potřebujeme?

Je to jeden z nástrojů pro církev, aby dokázala poskytnout kvalitní biblickou sexuální výchovu. Pokud o tom nezačneme mluvit my, svět a jeho vládce se postará, aby zdeformoval myšlení mladých lidí v této oblasti ve svůj prospěch. Ke své hanbě církev v historii tento Bohem daný dar lidské sexuality buď ignorovala nebo jej zavalila lavinou zákazů: „Nebudeš…!“ Vždyť Satan už skrze nečistotu a hřích v sexuální oblasti napáchal tolik zla v životech lidí. Věřím, že pokud budeme otevřeně mluvit o lidské sexualitě tak, jak se na ni dívá Bůh, může to být pro mnohé, ne pouze cesta k ctnostnému a bezpečnému životu, ale cesta ke Kristu.

Tento program má za cíl:

  • pomoci žít čistým životem pod Boží autoritou nejen v sexuální oblasti, ale ve všech s ní spojených
  • pomoci předat období svobodného života cele Bohu, aby si jej použil k budování charakteru, zakotvenosti v Bohu a službě druhým v závislosti na Boží vůli
  • pomoci vytvořit zdravá manželství založené na biblických principech v závislosti na Boží vůli
  • pomoci uzdravit se z minulých hříchů v sexuální oblasti
  • pomoci vytvořit si zdravé biblické názory v oblasti sexuality a umět si je obhájit, předat jiným nejen slovy, ale celým životem

Několik starších žen se účastní pobytu jako tzv. duchovní maminky. Proč maminky?

Program na pobytu je plný společného vyučování, diskuzí ve skupinkách, osobních ztišení i her a společné legrace. To by ještě nebylo nic neobvyklého, kdyby nešlo o tak citlivé téma, jakým je sexualita. Vše je proto založena na osobních vztazích a velmi důležitou roli hrají Bohu vydané, věrné a Ježíše následující ženy – „maminky“. Proč maminky a kdo to je? Maminky jsou starší (tj. starší než účastnice) ženy, které se účastní pobytu jako „maminky“ – jsou příkladem a světlem, velmi otevřené a upřímné, ochotné s láskou a zájmem naslouchat děvčatům s možností se dále některým z nich věnovat a být jim „maminkou“ v každodenním životě. „Maminky“ také vedou malé skupinky, ve kterých je prostor na velmi důvěrné otázky, odpovědi a vyznání.

"Ne všechny ženy jsou skutečnými matkami, ale všechny ženy jsou povolány, aby působily jako matky - pěstovaly, vychovávaly, vzdělávaly, staraly se. Každá žena je dcerou Evinou a je tedy jedinečně obdarována k tomu, aby pomáhala jiným. ...má je tedy povzbuzovat, sytit, mateřsky je vést k jejich skutečnému já."
Z knihy Úchvatná, Stasi a John Eldredge, Návrat domů 2006, str. 138

Cílem pobytu je také nastartovat dlouhodobé vztahy mezi staršími a mladšími tak, jak nás k tomu vyzývá Bible. „Starší ženy mají vyučovat mladší…“ Titovi 2, 3-5

Jeden seminář či pobyt může být velkým povzbuzením a posilou, ale v každodenním životě uprostřed pokušení je mnohem těžší obstát, když vedle sebe a před sebou nemám „maminku“, která by mne povzbuzovala nebo usměrňovala.

Jak to vznikalo?

Okolo roku 2000 mne (Jana Coufalová) Bůh skrze různé okolnosti začal vést k přemýšlení o tom, jestli mladý člověk nachází v církvi dostatek vyučování, přípravy a především osobního vedení a příkladů v oblasti chození, hledání životního partnera, sexuálních otázek a přípravy na manželství. Vlastní zkušeností jsem v této oblasti objevila velkou mezeru či přímo propast, do které jsem spadla. Boží milost mne nenechala padnout až na dno a nakonec si Bůh svým úžasným nenapodobitelným způsobem použil mé selhání pro své záměry a pro službu ostatním….začala jsem připravovat program, který se pokouší tuto mezeru zaplnit – nejprve vznikl pod názvem Čistá svoboda.

Můj první dvoudenní pobyt (pátek večer – sobota večer) se konal v dubnu 2002 s mou vlastní malou skupinkou děvčat. Měla jsem velké obavy a pochybnosti o tom, jestli jsem se pustila správnou cestou. To bylo dobře, protože jsem musela úplně záviset na Bohu….bylo a je to Jeho dílo. Od té doby jsem začala organizovat další pobyty a připravovat další vedoucí po celé republice. Do dnešní doby (2010) se uskutečnilo asi 55 pobytů v různých církvích v ČR a jeden také v Albánii.

Původní program byl založen na knize a příručce pro vedoucí od americké autorky Dannah Gresh And the Bride Wore White... (Nevěsta byla v bílém...). To jsou pro tuto službu skvělé nástroje, ale jak se služba vyvíjela, viděla jsem potřebu materiálů, které by byly vytvořeny specificky pro české prostředí a českými autory. Začala jsem se za to modlit a Bůh připravil cestu a podařilo se napsat a v březnu 2006 vydat knihu Eva Evě týmem asi 10 žen, které použily své životní příběhy a zkušenosti, obdarování a moudrost. Celý program jsem pak přepracovala na základě této knihy a dostal i nový název Eva Evě.

Mgr. Jana Coufalová, zakladatelka projektu