Často kladené otázky
 • Jaké je pro pobyt nejlepší místo?


Jakýkoliv prostorově vyhovující objekt, kde bude jedna větší společná místnost, místnost pro každou jednotlivou skupinku (tedy celkem alespoň 4 místnosti), kuchyň, prostory na spaní, dostačující koupelna a WC. Je příjemné, pokud je to domácí prostředí – něčí velký byt nebo dům, chalupa. Pobyt se může uskutečnit i ve sborové budově, ale není to pro dívky nic výjimečného a dočasné vytržení z obvyklého prostředí může být výhodou.

Pokud není problémem finanční stránka, můžete zvolit i některé rekreační zařízení, kde se o vás postarají, připraví jídlo, takže tyto starosti odpadnou. Důležité je přesvědčit se, že mají vyhovující prostory pro společný program i pro malé skupinky. Můžete jet například do Horského domova - rekreační a školící středisko ČCE V Herlíkovicích. Více info zde. Pobyt v přírodě a mimo známé prostředí jistě umocní celkový zážitek.

 

 • Kolik dívek by se pobytu mělo zúčastnit?

Počet účastnic záleží na vaší kapacitě, počtu vedoucích, prostorách, ale vhodný minimální počet je okolo 8-10 účastnic.

 

 • Kdo může vést pobyt?

Jakákoliv žena, která u toho má srdce, je ochotná obětovat dost času a úsilí a nebojí se nových věcí. Samozřejmě ideální je členka vedení mládeže nebo manželka vedoucího mládeže, pokud s ním stojí ve službě. Výhodou je, pokud má tato vedoucí osobní vztahy s dívkami, které by se mohly účastnit a zná i další ženy ze společenství, které by se mohly zapojit do přípravy a vedení.

 

 • Kolik vedoucích je potřeba?

Jedna vedoucí (tzv. „maminka“) na max. 5 dívek, ale když je jedna vedoucí na 2 dívky je to hodně osobní a otevřené. Skupinek, tedy i „maminek“, musí být min. 4, z toho jedna může být hlavní vedoucí.

Vedoucí („maminky“) mohou být ve skupinkách i po dvojicích (mladší – starší), pokud si některá z nich netroufá na samostatné vedení. Mohou se učit jedna od druhé.

 

 • Kdo může být „maminkou“?

Starší ženy, tzn. starší než účastnice alespoň o několik let. Věková různorodost týmu vedoucích je přínosem. Je dobré, aby „maminky“ měly různé zkušenosti (vdané bez předchozí sex. zkušenosti, vdané ne-panny, s dětmi, bez dětí, svobodné) a měly by být ochotné modlit se za dívky a pobyt, být připraveny vést některé diskuzní a tvořivé aktivity v malých skupinkách, být velmi otevřené a upřímé, co se týče osobního partnerského života (samozřejmě v rámci mezí vzhledem k věku dívek a „mentorského“ vztahu k nim – zachováváme osobní důstojnost každého z nás), pokud byl nějaký hřích v sexuální oblasti, mít ho vyřešen, vyznán a odpuštěn, mít správné biblické postoje v oblasti předmanželského sexuálního života a pevně na nich trvat, být ochotny naslouchat děvčatům a dále jím být „maminkou“, pokud budou mít zájem. Je dobré, když vedoucí nejsou pro dívky úplně neznámé, ale zase úplně se znát nemusí.

 

 • Jak dlouho předem je potřeba pobyt připravovat?

Na přípravu je dobré si ponechat asi 3 měsíce. To je včetně časové rezervy v případě potíží. Konkrétní časový harmonogram přípravy najdete pod odkazem Jak se připravit na pobyt?

 

 • Mohou se klasického pobytu účastnit i nevěřící?

Kromě verze Na rovinu, která je přizpůsobena pro nevěřící, je program tvořen hlavně pro věřící, znovuzrozené dívky, ale rozhodně není na překážku, když se pobytu budou účastnit i hledající kamarádky. Je ale dobré, aby měly ve skupině vytvořeny nějaké vztahy, slyšely evangelium a aby byly připraveny na to, že celý pobyt bude z pohledu křesťanství. Jejich názory a nesouhlas mohou vyvolat zdravou diskuzi, pokud bude citlivě a s láskou vedena. A nakonec se mohou setkat s Kristem skrze toto velmi citlivé a v tomto věku zásadní téma.

 • Je nutné, aby všechny účastnice i vedoucí zůstaly přes noc?

Doporučuje se to. Odchod na noc narušuje atmosféru a při nočních hovorech se nejlépe buduje důvěra.  Samozřejmě, že někdy je nutné pro nějakou „maminku“ odejít kvůli malým dětem.

 

 • Je možné pobyt prodloužit do neděle?

Určitě. Záleží jen na vás a na tom, jak si program přizpůsobíte. Často se mi stávalo, že holky nechtěly jet domů a říkaly, že na některé věci by potřebovaly mnohem víc času, takže ano. Časový rozvrh je tak koncipovaný, protože někdy je délka trvání programu na celý víkend překážkou účasti a také nechceme nikoho připravit o nedělní bohoslužbu.

Pokud ale budete pobyt dělat v klasické délce, je potřeba zdůraznit, že pobyt je na celou sobotu, aby si dívky večer už nic neplánovaly a nenarušovaly program brzkým odchodem nebo odjezdem.

 

 • Jaký poplatek vybírat za pobyt?

Záleží na vašem uvážení podle vašich nákladů na ubytování, jídlo a materiály (kopírování, perly, případně). Další náklady jsou úhrada cestovného poradkyně na přípravné setkání, případně úhrada nákladů účasti poradkyně na pobytu, pokud přijede. Dále budete potřebovat něco málo na poštovné pro zaslání prezenční listiny a dotazníků po ukončení pobytu, pokud to nepředáte osobně nebo elektronicky.

 • Jak řešit použití knihy Eva Evě?

Během pobytu se nepoužívají všechny kapitoly, pouze vybrané, které se mohou pro dívky kopírovat. Kniha vyšla v nakladatelství Návrat domů v roce 2006. Přestože byla pak jednou dotištěna, kniha je dnes v papírové podobě téměř nesehnatelná. Dáváme jí proto k dispozici v elektronické podobě ke stažení pro použití při pobytech i k soukromému čtení. Naším přáním a touhou je, aby kniha sloužila a pomáhala dívkám a mladým ženám na jejich cestě za Ježíšem.

 

 • Jaké jídlo připravit?

Jednoduché, zdravé a dobré . Oblíbené jsou těstovinové saláty, rizota či polévky. Jedná se o jeden oběd, který je možno připravit předem, jedna večeře (studená – např. obložené chleby) a jedna snídaně (buchty). Je dobré mít jednu ženu, která by se starala o zázemí a kuchyni, jinak se také může účastnit programu.

 

 • Jak vést chvály?

Chvály jsou součástí programu Eva Evě Classic a může je vést některá z vedoucích nebo i účastnic, která hraje na nějaký hudební nástroj. Slova je dobré promítat nebo nakopírovat a vybrat písně, které jsou známé a pomalejší. Dobře připravené a vedené chvály (nejsou dlouhé – asi 15 – 20 min.) mohou výrazně přispět ke kvalitě programu. Chvála na „Eva Evě“ není pouze výplň času nebo hezká vsuvka, ale čas skutečného soustředění se na Ježíše a Jeho uctívání a naslouchání Jeho hlasu. Je dobré, aby chválu vedl někdo, kdo u toho má srdce a má alespoň nějaké zkušenosti. Návrh písní najdete v materiálech, které dostanete od poradkyně.

 

 • Jak mohu sehnat perly na náhrdelníky?

Požádejte svou poradkyni. Pokud jsou tyto zdroje vyčerpané, kusové (nebo v náhrdelníku) pravé provrtané perly se dají sehnat třeba tady: www.mineart.cz Na požádání vám zašlou ceník a perly si můžete objednat. Perlové náhrdelníky se dají sehnat také zde: www.hobby-bijoux.cz a jistě i jinde.

 • Je možné program použít také jako náplň malých skupinek?

Tato alternativa je určitě možná. Program má 10 částí, které trvají přibližně hodinu, takže jsou vhodné na jedno setkání skupinky během 10 týdnů. Je to náročnější na čas a vytrvalost vedoucích i účastnic.