Jak připravit pobyt?

Program Eva Evě je dobrý nástroj. Ale musí za tím být srdce člověka, naplněné a inspirované Boží láskou, které je mnohem důležitější pro to, aby v lidských životech nastala změna. Jinak program zůstane pouze mrtvým nástrojem, ležícím někde v „koutě internetu" nebo u vás doma na poličce

Tento průvodce vám poskytne všechny informace, které potřebujete při přípravě a organizaci pobytu.

 

  • Rozhodli jste se, že chcete ve vašem společenství/mládeži mít pobyt Eva Evě. Ujasněte si, pro jakou věkovou skupinu pobyt bude a podle toho vyberte verzi programu. Napište své poradkyni dle vašeho regionu a po prvním seznamovacím kontaktu dostanete kompletní materiály k pobytu. V tomto textu jsou tyto materiály na vyžádání označené silně a kurzívou.
  • Vaše poradkyně vás bude podporovat a radit vám při přípravě a samotném průběhu pobytu. Velkou součástí služby poradkyně jsou také modlitby za vás, váš "tým" a účastnice. Poradkyně se obvykle neúčastní pobytu, ale může, záleží na domluvě. V případě její účasti na pobytu prosíme o úhradu nákladů. Během příprav na pobyt se s vámi poradkyně jednou až dvakrát setká. Zde prosíme o úhradu cestovného na toto setkání.
  • Dva až tři měsíce předem začněte s informováním o plánovaném pobytu ve vašem společenství a také začněte číst a studovat materiály. Mluvte o vašem plánu s dalšími klíčovými lidmi (vedoucí mládeže, kazatel, starší, vedoucí služby ženám). Materiály, které můžete použít k oslovení spolupracovnic, informování a zvaní dostanete v "Balíčku" od své poradkyně. Všechny materiály je potřeba si důkladně pročíst, upravit a doplnit aktuální informace. Jsou tvořeny tak, aby vám maximálně ušetřily práci. Velmi doporučujeme, abyste se do přípravy nevrhala sama, ale vytvořila si tým žen, které vám budou pomáhat tak, aby celá odpovědnost neležela pouze na vás. Pokud váš pobyt bude menší, tým nemusí být velký.
  • Zjistěte, kolik dívek by se mohlo/chtělo účastnit a oslovte jednu ženu - vedoucí (Budeme jim říkat „maminky") na každých 3-5 účastnic. Měla by to být starší, zralá křesťanka, která se bude účastnit pobytu a bude se dívkám věnovat. Také se stává součástí vašeho týmu. Co se od takové „maminky" očekává?

 

√ Účastnit se pobytu (Pátek 17.00 do soboty večer) 

√ Modlit se za dívky a pobyt

√ Být připravena vést některé diskuzní a tvořivé aktivity v malých skupinkách (2-3-4)

√ Být velmi otevřená a upřímná, co se týče osobního partnerského života (samozřejmě v rámci mezí vzhledem k věku dívek a „mentorského" vztahu k nim - zachováváme osobní důstojnost každého z nás

√ Pokud byl nějaký hřích v sexuální oblasti, mít ho vyřešen, vyznán a odpuštěn

√ Mít správné biblické postoje v oblasti předmanželského sexuálního života a pevně na nich trvat

√ Být ochotna naslouchat děvčatům a dále jím být „hořícím plamenem", pokud budou mít zájem

 

Je dobré, aby „maminky" měly různé zkušenosti (vdané bez předchozí sex. zkušenosti, vdané ne-panny, s dětmi, bez dětí, svobodné) Vytipovaným „maminkám" předejte vysvětlující dopis Oslovení maminek a také Očekávání od maminek. Až budete vědět jejich rozhodnutí (Pokud odmítnou být „maminkou", mohou se zapojit do modliteb - viz. následující bod), domluvte si první setkání (měsíc před pobytem), kde jim předáte další materiály (Instrukce pro maminky,pracovní listy Sexologie Jízda 5 - každá "maminka" si vybere jedno téma pro svou skupinku - pouze pro Eva Evě Classic), společně je projdete, vysvětlíte a můžete se společně modlit. Před tímto setkáním je dobré už mít alespoň jednou přečtené Poznámky pro vedoucí, abyste měla představu o programu. (viz. bod Jak se připravit na samotné vedení pobytu?) Týden až 14 dní před pobytem je dobré udělat ještě jedno setkání pro poslední ujasnění, sjednocení se a modlitby. Na jedno z přípravných setkání přijede vaše poradkyně. Její účast je výhodnější na druhém setkání, kdy vy i „maminky“ máte materiály nastudované a budete se moci cíleně ptát a ujasňovat poslední nejasnosti. Pokud poradkyně přijede na první setkání, může s „maminkami“ projít instrukce a představit jim tak program pobytu celkově. Nedílnou součástí setkání jsou samozřejmě modlitby.

    • Oslovte několik žen z vašeho společenství a okolí, aby se za váš pobyt a jeho přípravu modlily. Je dobré, když slíbí, že se budou modlit alespoň 30 dní před pobytem a pak hlavně během něj. Toto je velmi důležitá část vašeho plánování. Nepřeskočte ji! Pokud budou souhlasit, předejte jim vysvětlující dopis Oslovení modlitebnic . Později blíže k pobytu můžete pro modlitebnice uspořádat třeba snídani nebo setkání u kávy a podrobněji o pobytu mluvit.

 

  • Jak se připravit na samotné vedení pobytu? Dopřejte si dostatek času na studium a přípravu bez spěchu a stresu. Nejdříve si pročtěte Rozvrh pobytu a přehledy jednotlivých částí programu (jsou uvedeny v tabulkách) v Poznámkách pro vedoucí, abyste získala celkovou představu. Každá část programu (Jízda) je rozvržena do tabulky, kde najdete druh činnosti, přibližnou dobu a podrobnější popis aktivity. U každé jízdy je také uveden cíl, pomůcky a potřebná příprava. Poté začněte studovat Poznámky pro vedoucí podrobněji. Uvidíte, že to není tak těžké - poznámky k vyučování jsou psány tak, jak je budete říkat (psáno kurzívou). Text je ovšem dobré měnit tak, jak vás Bůh povede a jak vám přijde přirozené. Přidejte také své vlastní příběhy a zkušenosti. V textu si podtrhávejte, pište si poznámky na okraj, cokoliv vám vyhovuje. Jakékoliv další písemné materiály, které budete potřebovat během jednotlivých jízd, najdete přímo v textu Poznámek (kromě pracovních listů k Jízdě č. 5 - pouze Eva Evě Classic). Materiály k jízdám budete potřebovat vytisknout a nakopírovat pro účastnice a "maminky". Vyzkoušejte si vyučování nahlas nanečisto s kamarádkou. Vyzkoušejte si také, jestli se vejdete do časového plánu. Během programu se nebojte sama se plně zapojit do všech aktivit a povzbuďte k tomu také svůj „tým". Nezapomeňte také fotit - požádejte někoho z vedoucích. Fotky jsou vždy skvělým nástrojem pro další následnou činnost. (Následné setkání, zpětná vazba pro modlitebnice, ...) Neříkejte účastnicím dopředu o všem, co budete dělat. Překvapte je. Možná budou něčím zaskočené a bude jim to připadat zvláštní, ale nakonec je to bude bavit a něco se naučí. Aktivní učení se není vždy pohodlné, ale člověk si jej dobře pamatuje.
  • Zvaní na pobyt záleží na okolnostech. Pokud chcete pobyt udělat pouze pro vaši místní mládež, stačí, když pobyt oznámíte a představíte na některém setkání a rozdáte Pozvánky (větší verze může jako plakát viset na nástěnce či na vašem církevním nebo mládežnickém webu). Pozvánku si můžete obsahově i graficky upravit, důležité je ale ponechat úvodní loga! Také můžete o pobytu mluvit na vašich bohoslužbách (doporučuje se), napsat článek do časopisu vašeho společenství, pozvat v dalších místních církvích. Dopis Rodičům použijte dle vlastního zvážení (hlavně pro věřící rodiče, pro nevěřící, pokud jsou účastnice nezletilé, můžete použít upravenou a zkrácenou verzi, hlavně s faktickými informacemi).
  • Věnujte hodně času osobním rozhovorům s potenciálními účastnicemi, vedoucími, modlitebnicemi. Osobní kontakt je nejefektivnější a pro vás jako vedoucí zásadní, protože připravuje půdu pro úspěch.
  • Přečtěte si také Často kladené otázky. Najdete tam odpovědi na otázky, které vás možná už teď napadají nebo napadat budou.

 

Po pobytu

Pokud je to jen trochu možné, je dobré po pobytu udělat několik věcí:

 

Setkání modlitebnic, kde jim předáte informace o tom, jak pobyt proběhl a jak tam Bůh pracoval (Pokud není možné setkání, je možné připravit písemnou zpětnou vazbu.)

 

Setkání „maminek“ – za účelem získání zpětné vazby, modliteb za dívky a diskuze o tom, jak postupovat dál. „Maminky“ je dobré na čas podporovat zájmem a povzbuzovat je v kontaktu s účastnicemi.

 

Je možné připravit i návazný program – malou skupinku, mezigenerační setkání, společnou aktivitu (vaření, posezení v kavárně, výlet, sport, návštěvu).

 

NOVINKA!

Jako další návazný program můžete připravit za nějakou dobu po pobytu další víkendovku - spoustu inspirace, nápadů a návodů najdete v tomto úžasném materiálu (Word dokument).