Jak to funguje

Jak připravit pobyt?

Program Eva Evě je dobrý nástroj. Ale musí za tím být srdce člověka, naplněné a inspirované Boží láskou, které je mnohem důležitější pro to, aby v lidských životech nastala změna. Jinak program zůstane pouze mrtvým nástrojem, ležícím někde v „koutě internetu“ nebo u vás doma na poličce.

Tento průvodce vám poskytne všechny informace, které potřebujete při přípravě a organizaci pobytu.

  • Rozhodli jste se, že chcete ve vašem společenství/mládeži mít pobyt Eva Evě. Ujasněte si, pro jakou věkovou skupinu pobyt bude a podle toho vyberte verzi programu. Napište své poradkyni dle vašeho regionu a po prvním seznamovacím kontaktu dostanete kompletní materiály k pobytu. V tomto textu jsou tyto materiály na vyžádání označené silně a kurzívou.
  • Vaše poradkyně vás bude podporovat a radit vám při přípravě a samotném průběhu pobytu. Velkou součástí služby poradkyně jsou také modlitby za vás, váš „tým“ a účastnice.  Během příprav na pobyt se s vámi poradkyně jednou až dvakrát setká osobně nebo online.
  • Dva až tři měsíce předem začněte s informováním o plánovaném pobytu ve vašem společenství a také začněte číst a studovat materiály. Mluvte o vašem plánu s dalšími klíčovými lidmi (vedoucí mládeže, kazatel, starší, vedoucí služby ženám). Materiály, které můžete použít k oslovení spolupracovnic, informování a zvaní dostanete v „Balíčku“ od své poradkyně. Všechny materiály je potřeba si důkladně pročíst, upravit a doplnit aktuální informace. Jsou tvořeny tak, aby vám maximálně ušetřily práci. Velmi doporučujeme, abyste se do přípravy nevrhala sama, ale vytvořila si tým žen, které vám budou pomáhat tak, aby celá odpovědnost neležela pouze na vás. Pokud váš pobyt bude menší, tým nemusí být velký.
  • Zjistěte, kolik dívek by se mohlo/chtělo účastnit a oslovte jednu ženu – vedoucí (Budeme jim říkat „maminky“) na každých 3-5 účastnic. Měla by to být starší, zralá křesťanka, která se bude účastnit pobytu a bude se dívkám věnovat. Také se stává součástí vašeho týmu. Co se od takové „maminky“ očekává?

 Co je třeba:

 √ Účastnit se pobytu (Pátek 17.00 do soboty večer)

√ Modlit se za dívky a pobyt

√ Být připravena vést některé diskuzní a tvořivé aktivity v malých skupinkách (2-3-4)

√ Být velmi otevřená a upřímná, co se týče osobního partnerského života (samozřejmě v rámci mezí vzhledem k věku dívek a „mentorského“ vztahu k nim – zachováváme osobní důstojnost každého z nás

√ Pokud byl nějaký hřích v sexuální oblasti, mít ho vyřešen, vyznán a odpuštěn

√ Mít správné biblické postoje v oblasti předmanželského sexuálního života a pevně na nich trvat

√ Být ochotna naslouchat děvčatům a dále jím být „duchovní maminkou“, pokud budou mít zájem

 

Je dobré, aby „maminky“ měly různé zkušenosti (vdané bez předchozí sex. zkušenosti, vdané ne-panny, s dětmi, bez dětí, svobodné) Vytipovaným „maminkám“ předejte vysvětlující dopis Oslovení maminek a také Očekávání od maminek. Až budete vědět jejich rozhodnutí (Pokud odmítnou být „maminkou“, mohou se zapojit do modliteb – viz. následující bod), domluvte si první setkání (měsíc před pobytem), kde jim předáte další materiály (Instrukce pro maminkypracovní listy Sexologie Jízda 5 – každá „maminka“ si vybere jedno téma pro svou skupinku – pouze pro Eva Evě Classic), společně je projdete, vysvětlíte a můžete se společně modlit. Před tímto setkáním je dobré už mít alespoň jednou přečtené Poznámky pro vedoucí, abyste měla představu o programu. (viz. bod Jak se připravit na samotné vedení pobytu?) Týden až 14 dní před pobytem je dobré udělat ještě jedno setkání pro poslední ujasnění, sjednocení se a modlitby. Na jedno z přípravných setkání přijede vaše poradkyně. Její účast je výhodnější na druhém setkání, kdy vy i „maminky“ máte materiály nastudované a budete se moci cíleně ptát a ujasňovat poslední nejasnosti. Pokud poradkyně přijede na první setkání, může s „maminkami“ projít instrukce a představit jim tak program pobytu celkově. Nedílnou součástí setkání jsou samozřejmě modlitby. 

  • Oslovte několik žen z vašeho společenství a okolí, aby se za váš pobyt a jeho přípravu modlily. Je dobré, když slíbí, že se budou modlit alespoň 30 dní před pobytem a pak hlavně během něj. Toto je velmi důležitá část vašeho plánování. Nepřeskočte ji! Pokud budou souhlasit, předejte jim vysvětlující dopis Oslovení modlitebnic . Později blíže k pobytu můžete pro modlitebnice uspořádat třeba snídani nebo setkání u kávy a podrobněji o pobytu mluvit.
  • Jak se připravit na samotné vedení pobytu? Dopřejte si dostatek času na studium a přípravu bez spěchu a stresu. Nejdříve si pročtěte Rozvrh pobytu a přehledy jednotlivých částí programu (jsou uvedeny v tabulkách) v Poznámkách pro vedoucí, abyste získala celkovou představu. Každá část programu (Jízda) je rozvržena do tabulky, kde najdete druh činnosti, přibližnou dobu a podrobnější popis aktivity. U každé jízdy je také uveden cíl, pomůcky a potřebná příprava. Poté začněte studovat Poznámky pro vedoucí podrobněji. Uvidíte, že to není tak těžké – poznámky k vyučování jsou psány tak, jak je budete říkat (psáno kurzívou). Text je ovšem dobré měnit tak, jak vás Bůh povede a jak vám přijde přirozené. Přidejte také své vlastní příběhy a zkušenosti. V textu si podtrhávejte, pište si poznámky na okraj, cokoliv vám vyhovuje. Jakékoliv další písemné materiály, které budete potřebovat během jednotlivých jízd, najdete přímo v textu Poznámek (kromě pracovních listů k Jízdě č. 5 – pouze Eva Evě Classic). Materiály k jízdám budete potřebovat vytisknout a nakopírovat pro účastnice a „maminky“. Vyzkoušejte si vyučování nahlas nanečisto s kamarádkou. Vyzkoušejte si také, jestli se vejdete do časového plánu. Během programu se nebojte sama se plně zapojit do všech aktivit a povzbuďte k tomu také svůj „tým“. Nezapomeňte také fotit – požádejte někoho z vedoucích. Fotky jsou vždy skvělým nástrojem pro další následnou činnost. (Následné setkání, zpětná vazba pro modlitebnice, …) Neříkejte účastnicím dopředu o všem, co budete dělat. Překvapte je. Možná budou něčím zaskočené a bude jim to připadat zvláštní, ale nakonec je to bude bavit a něco se naučí. Aktivní učení se není vždy pohodlné, ale člověk si jej dobře pamatuje.
  • Zvaní na pobyt záleží na okolnostech. Pokud chcete pobyt udělat pouze pro vaši místní mládež, stačí, když pobyt oznámíte a představíte na některém setkání a rozdáte Pozvánky (větší verze může jako plakát viset na nástěnce či na vašem církevním nebo mládežnickém webu). Pozvánku si můžete obsahově i graficky upravit, důležité je ale ponechat úvodní loga! Také můžete o pobytu mluvit na vašich bohoslužbách (doporučuje se), napsat článek do časopisu vašeho společenství, pozvat v dalších místních církvích. Dopis Rodičům použijte dle vlastního zvážení (hlavně pro věřící rodiče, pro nevěřící, pokud jsou účastnice nezletilé, můžete použít upravenou a zkrácenou verzi, hlavně s faktickými informacemi).
  • Věnujte hodně času osobním rozhovorům s potenciálními účastnicemi, vedoucími, modlitebnicemi. Osobní kontakt je nejefektivnější a pro vás jako vedoucí zásadní, protože připravuje půdu pro úspěch.
  • Přečtěte si také Často kladené otázky. Najdete tam odpovědi na otázky, které vás možná už teď napadají nebo napadat budou.

 

Po pobytu

Pokud je to jen trochu možné, je dobré po pobytu udělat několik věcí:

Setkání modlitebnic, kde jim předáte informace o tom, jak pobyt proběhl a jak tam Bůh pracoval (Pokud není možné setkání, je možné připravit písemnou zpětnou vazbu.)

Setkání „maminek“ – za účelem získání zpětné vazby, modliteb za dívky a diskuze o tom, jak postupovat dál. „Maminky“ je dobré na čas podporovat zájmem a povzbuzovat je v kontaktu s účastnicemi.

Je možné připravit i návazný program – malou skupinku, mezigenerační setkání, společnou aktivitu (vaření, posezení v kavárně, výlet, sport, návštěvu).

NOVINKA!

Jako další návazný program můžete připravit za nějakou dobu po pobytu další víkendovku – spoustu inspirace, nápadů a návodů najdete v tomto úžasném materiálu (Word dokument).

Často kladené otázky

Jaké je pro pobyt nejlepší místo?

Jakýkoliv prostorově vyhovující objekt, kde bude jedna větší společná místnost, místnost pro každou jednotlivou skupinku (tedy celkem alespoň 4 místnosti), kuchyň, prostory na spaní, dostačující koupelna a WC. Je příjemné, pokud je to domácí prostředí – něčí velký byt nebo dům, chalupa. Pobyt se může uskutečnit i ve sborové budově, ale není to pro dívky nic výjimečného a dočasné vytržení z obvyklého prostředí může být výhodou.

Pokud není problémem finanční stránka, můžete zvolit i některé rekreační zařízení, kde se o vás postarají, připraví jídlo, takže tyto starosti odpadnou. Důležité je přesvědčit se, že mají vyhovující prostory pro společný program i pro malé skupinky. Můžete jet například do Horského domova – rekreační a školící středisko ČCE V Herlíkovicích. Více info zde. Pobyt v přírodě a mimo známé prostředí jistě umocní celkový zážitek.

Kolik dívek by se pobytu mělo zúčastnit?

Počet účastnic záleží na vaší kapacitě, počtu vedoucích, prostorách, ale vhodný minimální počet je okolo 8-10 účastnic.

Kdo může vést pobyt?

Jakákoliv žena, která u toho má srdce, je ochotná obětovat dost času a úsilí a nebojí se nových věcí. Samozřejmě ideální je členka vedení mládeže nebo manželka vedoucího mládeže, pokud s ním stojí ve službě. Výhodou je, pokud má tato vedoucí osobní vztahy s dívkami, které by se mohly účastnit a zná i další ženy ze společenství, které by se mohly zapojit do přípravy a vedení.

Kolik vedoucích je potřeba?

Jedna vedoucí (tzv. „maminka“) na max. 5 dívek, ale když je jedna vedoucí na 2 dívky je to hodně osobní a otevřené. Skupinek, tedy i „maminek“, musí být min. 4, z toho jedna může být hlavní vedoucí.

Vedoucí („maminky“) mohou být ve skupinkách i po dvojicích (mladší – starší), pokud si některá z nich netroufá na samostatné vedení. Mohou se učit jedna od druhé.

Kdo může být „maminkou“?

Starší ženy, tzn. starší než účastnice alespoň o několik let. Věková různorodost týmu vedoucích je přínosem. Je dobré, aby „maminky“ měly různé zkušenosti (vdané bez předchozí sex. zkušenosti, vdané ne-panny, s dětmi, bez dětí, svobodné) a měly by být ochotné modlit se za dívky a pobyt, být připraveny vést některé diskuzní a tvořivé aktivity v malých skupinkách, být velmi otevřené a upřímné, co se týče osobního partnerského života (samozřejmě v rámci mezí vzhledem k věku dívek a „mentorského“ vztahu k nim – zachováváme osobní důstojnost každého z nás), pokud byl nějaký hřích v sexuální oblasti, mít ho vyřešen, vyznán a odpuštěn, mít správné biblické postoje v oblasti předmanželského sexuálního života a pevně na nich trvat, být ochotny naslouchat děvčatům a dále jím být „maminkou“, pokud budou mít zájem. Je dobré, když vedoucí nejsou pro dívky úplně neznámé, ale zase úplně se znát nemusí.

Jak dlouho předem je potřeba pobyt připravovat?

Na přípravu je dobré si ponechat asi 3 měsíce. To je včetně časové rezervy v případě potíží. Konkrétní časový harmonogram přípravy najdete pod odkazem Jak se připravit na pobyt?

Mohou se klasického pobytu účastnit i nevěřící?

Kromě verze Na rovinu, která je přizpůsobena pro nevěřící, je program tvořen hlavně pro věřící, znovuzrozené dívky, ale rozhodně není na překážku, když se pobytu budou účastnit i hledající kamarádky. Je ale dobré, aby měly ve skupině vytvořeny nějaké vztahy, slyšely evangelium a aby byly připraveny na to, že celý pobyt bude z pohledu křesťanství. Jejich názory a nesouhlas mohou vyvolat zdravou diskuzi, pokud bude citlivě a s láskou vedena. A nakonec se mohou setkat s Kristem skrze toto velmi citlivé a v tomto věku zásadní téma.

Je nutné, aby všechny účastnice i vedoucí zůstaly přes noc?

Doporučuje se to. Odchod na noc narušuje atmosféru a při nočních hovorech se nejlépe buduje důvěra.  Samozřejmě, že někdy je nutné pro nějakou „maminku“ odejít kvůli malým dětem.

Je možné pobyt prodloužit do neděle?

Určitě. Záleží jen na vás a na tom, jak si program přizpůsobíte. Často se mi stávalo, že holky nechtěly jet domů a říkaly, že na některé věci by potřebovaly mnohem víc času, takže ano. Časový rozvrh je tak koncipovaný, protože někdy je délka trvání programu na celý víkend překážkou účasti a také nechceme nikoho připravit o nedělní bohoslužbu.

Pokud ale budete pobyt dělat v klasické délce, je potřeba zdůraznit, že pobyt je na celou sobotu, aby si dívky večer už nic neplánovaly a nenarušovaly program brzkým odchodem nebo odjezdem.

Jaký poplatek vybírat za pobyt?

Záleží na vašem uvážení podle vašich nákladů na ubytování, jídlo a materiály (kopírování, perly, případně). Další náklady jsou úhrada cestovného poradkyně na přípravné setkání, případně úhrada nákladů účasti poradkyně na pobytu, pokud přijede. Dále budete potřebovat něco málo na poštovné pro zaslání prezenční listiny a dotazníků po ukončení pobytu, pokud to nepředáte osobně nebo elektronicky.

Jak řešit použití knihy Eva Evě?

Během pobytu se nepoužívají všechny kapitoly, pouze vybrané, které se mohou pro dívky kopírovat. Kniha vyšla v nakladatelství Návrat domů v roce 2006. Přestože byla pak jednou dotištěna, kniha je dnes v papírové podobě téměř nesehnatelná. Dáváme jí proto k dispozici v elektronické podobě ke stažení pro použití při pobytech i k soukromému čtení. Naším přáním a touhou je, aby kniha sloužila a pomáhala dívkám a mladým ženám na jejich cestě za Ježíšem.

Odkaz na knihu Eva Evě

Jaké jídlo připravit?

Jednoduché, zdravé a dobré . Oblíbené jsou těstovinové saláty, rizota či polévky. Jedná se o jeden oběd, který je možno připravit předem, jedna večeře (studená – např. obložené chleby) a jedna snídaně (buchty). Je dobré mít jednu ženu, která by se starala o zázemí a kuchyni, jinak se také může účastnit programu.

Jak vést chvály?

Chvály jsou součástí programu Eva Evě Classic a může je vést některá z vedoucích nebo i účastnic, která hraje na nějaký hudební nástroj. Slova je dobré promítat nebo nakopírovat a vybrat písně, které jsou známé a pomalejší. Dobře připravené a vedené chvály (nejsou dlouhé – asi 15 – 20 min.) mohou výrazně přispět ke kvalitě programu. Chvála na „Eva Evě“ není pouze výplň času nebo hezká vsuvka, ale čas skutečného soustředění se na Ježíše a Jeho uctívání a naslouchání Jeho hlasu. Je dobré, aby chválu vedl někdo, kdo u toho má srdce a má alespoň nějaké zkušenosti. Návrh písní najdete v materiálech, které dostanete od poradkyně.

Jak mohu sehnat perly na náhrdelníky?

Požádejte svou poradkyni. Pokud jsou tyto zdroje vyčerpané, kusové (nebo v náhrdelníku) pravé provrtané perly se dají sehnat třeba tady: www.mineart.cz Na požádání vám zašlou ceník a perly si můžete objednat. Perlové náhrdelníky se dají sehnat také zde: www.hobby-bijoux.cz a jistě i jinde.

Je možné program použít také jako náplň malých skupinek?

Tato alternativa je určitě možná. Program má 10 částí, které trvají přibližně hodinu, takže jsou vhodné na jedno setkání skupinky během 10 týdnů. Je to náročnější na čas a vytrvalost vedoucích i účastnic.

Kniha ke stažení

Kniha Eva Evě je ke stažení v PDF

Knihu Eva Evě již nelze objednat u vydavatele (po dvou vyprodaných vydáních), ale můžete si ji stáhnout právě zde jako celek nebo po jednotlivých kapitolách.

Po jednotlivých kapitolách: